Skriv ut detta Sida

Tävlingsmoment

Deltävlingsbeskrivningar

1 Pilotvalt mål – Pilot declared goal
Varje pilot väljer före start ut ett eller flera mål. Målen är alltid vägkorsningar eftersom de syns bra från luften och är väl definierade på tävlingskartan. Resultatet är avståndet till det närmaste av pilotens mål. Starten sker oftast från en gemensam startplats.
2 Domarvalt mål – Judge declared goal
Alla startar från samma startfält och skall flyga mot ett mål som tävlingsledningen bestämt.
3 Villrådigas vals – Hesitation waltz
Tävlingsledningen bestämmer ett antal mål. Piloterna startar från samma startfält och får välja ett av målen.
4 Fly in – Fly in
Piloterna väljer egna startplatser och flyger mot ett gemensamt mål.
5 Fly on – Fly on
En deltävling som flygs omedelbart efter en föregående deltävling under samma flygning. Under den föregående tävlingen bestämmer varje pilot sitt mål i nästa deltävling. Målet skall anges på den markering som piloten kastar vid den föregående deltävlingens mål.

6 Harjakt – Hare and hounds
Alla startar från samma startfält. En ballong (haren) som flygs av en tävlingsfunktionär, startar strax före de tävlande som skall följa efter och försöka nå ett målkors som läggs ut där haren landar. Denna tävlingsform är också vanlig vid mindre tävlingar.
7 Den långa flykten – Watership down
Alla tävlande startar från ett gemensamt startfält. De skall flyga mot en angiven plats där en annan ballong, haren, startar på en angiven tid. De tävlande skall följa efter och försöka nå ett målkors som läggs ut där haren landar.
8 Gordon Bennetts minne – Gordon Bennett memorial
De tävlande skall försöka nå ett angivet mål men markeringen måste hamna inom ett givet område. Målområdet kan vara relativt stort och begränsas av vägar. Målet kan också ligga på ett fält och det tillåtna området begränsas av fältets gränser.
9 Beräkna ankomst – Calculated rate of approach
Ett mål och ett eller flera målområden är angivna av tävlingsledningen. Varje målområde är öppet under begränsade tidsperioder, olika för varje område. Området närmast målet är öppet under kortast tid. Det gäller för de tävlande att välja starttid och släppa sin markering nära målet men inom ett område som är öppet under just den tid som markeringen träffar marken.
10 Först till kvarn – Race to an area
Den som på kortast tid från start kan släppa en markering inom ett givet område vinner denna deltävling.
11 Armbåge – Elbow
De tävlande skall försöka ändra sin färdriktning så mycket som möjligt under flygningen. Först flyger de en bestämd minsta distans. Där släpper de en markering och försöker sedan ändra riktning. Ibland lyckas de komma tillbaka till startplatsen och då blir riktningsändringen 180 grader.
12 Ringa in en yta – Land run
Piloterna skall, inom ett givet område, försöka skapa en triangel med så stor yta som möjligt. Triangelns spetsar kan utgöras av markeringar som släpps under flygningen eller av startplats, markering och landningsplats.

13 Minsta distans – Minimum distance
Efter en bestämd minsta flygtid ska piloterna försöka kasta en markering så nära startplatsen som möjligt.
14 Kortast flygning – Shortest flight
Ett eller flera målområden är bestämda. Piloterna ska försöka kasta en markering inom ett målområde och så nära startplatsen som möjligt. Avståndet till startplatsen räknas.
15 Dagens minsta dubbel – Minimum distance double drop
De tävlande ska försöka kasta två markeringar inom två olika målområden. Minsta avstånd mellan de båda markeringarna vinner.
16 Största distans på tid – Maximum distance time
De tävlande ska kasta en markering så långt från startplatsen som möjligt inom en bestämd tid.
17 Största distans – Maximum distance
De tävlande ska kasta en markering så långt från startplatsen som möjligt inom ett bestämt område.
18 Dagens längsta dubbel – Maximum distance double drop
De tävlande ska kasta två markeringar så långt från varandra som möjligt inom en eller flera bestämda områden.
19 Vinkel – Angle
De tävlande ska flyga i en riktning som avviker så mycket som möjligt från en angiven riktning.
20 Box – Box
En luftkub definieras i luftrummet. Piloterna skall försöka flyga längsta möjliga sträcka i denna kub.

Permalänk till denna artikel: http://www.bkandree.se/tavlingsmoment-2/