BK Andrée Historik 1972-2022

 

Ballongfestivalerna i Gränna

På styrelsemötet med Gränna Hembygdsförening den 3 februari 1972 diskuterades hur man skulle uppmärksamma att det var 75 år sedan Andrée startade sin expedition från Danskön. Att luftrummet på något sätt skulle användas var givet. Olof Fong, dåvarande musei- och turistchef, informerade på mötet att han hade haft kontakt med en silversmed i Växjö. Han var där engagerad i en ballongklubb och hade vid samtalet visat intresse för att komma till Gränna. Det beslutades att ett jubileum skulle arrangeras den 16 – 18 juni. En arbetsgrupp tillsattes som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte. Detta ägde rum i början av april och till det hade flera föreningar i Gränna bjudits in för att undersöka om det fanns intresse från deras sida för att samarbeta kring en större festival. Hembygdsföreningen informerade om att tanken var att visa något så unikt som en ballonguppstigning. Åfors Raket- och Ballongklubb hade nämligen meddelat att man hade möjlighet att komma till Gränna söndagen den 18 juni till en kostnad av 4 000 kr. Under våren hade representanter från klubben i Växjö dessutom haft kontakt med kollegor i Stockholm som tyckte att planerna på en festival i Gränna lät spännande och gärna ville engagera sig.

Grännas föreningsliv ställde upp helhjärtat och den 18 juni var över 10 000 förväntansfulla åskådare samlade på Åsavallen för att få se uppstigningar av två tyska gasballonger och några svenska varmluftsballonger. Efter lång väntan, på grund av tidsödande fyllning av gasballongerna och hårda vindar, kunde de två gasballongerna Europa och Gatzweiler lämna Åsavallen sent på eftermiddagen och försvinna genom diset över Vättern för att sent på kvällen landa i närheten av Örebro. Med i ballongerna fanns, utöver piloterna, ett antal brevduvor med meddelandet ”I går beslöts på ett stort möte i Gränna att staden skall bli Sveriges ballonghuvudstad. En plats för årliga internationella ballongfararmöten och för ballongtävlingar.”

Festivalen blev en stor medial succé som satte Gränna på kartan. Över 52 spaltmeter text i en tidningsupplaga på över 12 miljoner exemplar samt ett flertal inslag i radio och TV. Även ekonomiskt blev festivalen en framgång som gav 24 000 kr i vinst. Den delades mellan arrangörsföreningarna, men en del avsattes också i en fond som underlag för en eventuell fortsättning kommande år.

Klubben bildas

Axel Madsen hade redan innan festivalen besökt en ballonguppstigning på Stadsparksvallen i Jönköping. Kraftig, byig vind skapade där stora problem vilket gav en negativ bild av sporten. Trots att även festivalen i Gränna påverkades av hård blåst upplevde Axel flygningarna på ett annat sätt och han insåg att det borde vara självklart för Gränna att ha en egen ballong. Ett allmänt upprop bland föreningar och privatpersoner resulterade i ett så stort intresse att Gränna ballongklubb, som senare ändrades till Ballongklubben Andrée, kunde bildas på Grännagården den 29 oktober 1972. Styrelsen bestod av Axel Madsen, Carl-Göran Cabbe, Lennart Ulming, Torstein Landström och Hans Åberg. 

Trots att festivalen hade gett ett ekonomiskt överskott var festivalkommittén inte villig att ge något bidrag till inköp av en ballong. Axel kontaktade därför ett antal företag i Jönköping med ett erbjudande om att få en unik reklamplats för sin verksamhet. Efter endast några dagar meddelade Husqvarna AB att man var intresserade och villiga att bidra med 25 000 kr. Det var en summa som i stort sett skulle täcka den beräknade kostnaden. Klubben beslutade därför att omgående beställa en ballong av tillverkaren Don Cameron i England. Samarbetet med Husqvarna skulle visa sig bli långvarigt och innebära sponsring av fyra ballonger samt uppvisningar och deltagande i tävlingar runt om i världen. Sponsorer har varit en förutsättning för klubbens verksamhet. Utöver Husqvarna har även Rifa och Pioneer bidragit till att det varit möjligt för klubben att under sina 50 år ha haft inte mindre än 12 ballonger i sin ägo.

I september 1973 var det dags för premiärvisning vid en förankrad uppstigning med den nya rödvita ballongen som döpts till Örnen II.  Några veckor senare flögs den av klubbens första pilot, Carl-Göran Cabbe. Han hade redan ett certifikat för sportflygplan vilket tidigare under året hade kompletterats då han och Axel Madsen besökt ballongleverantören i England. I samma veva som den första flygningen skriver Smålands Allehanda om ett UFO vid Järsnäs. ”Tre män såg en egendomlig ballongliknande sak flera hundra meter upp i luften. Den blev inte mindre egendomlig av att ”farkosten” – eller vad det nu var – släppte ut ett antennliknande föremål rakt nedåt. Det verkade som om den skulle sända eller ta emot radiomeddelanden.” 

 

Det var första men inte sista gången som flygningar gav upphov till konstiga artiklar i media. Efter en uppvisning på High Chaparrall den 2 maj 1974 skrev Göteborgs Posten. ”När blåsten satte stopp ville man inte lura publiken utan satte i gång med ett linarrangemang. Plötsligt slet sig ballongen och Axel Madsen – ensam i ballongen utan särskild utrustning – seglade till väders. Som tur var hade han flugit ballong förut. Genom en snabb manöver lyckades Madsen undvika en hotande krock med en byggnadskran. Överrumplade och chockade kastade sig Madsens ballongflygarkollegor i en bil och började förfölja den lilla pricken i skyn. Både flygaren och ”Örnen II” landade oskadda nära tre mil från startplatsen.”

Ballongsporten expanderade snabbt under 1970-talet och tack vare engagerade medlemmar i klubben och kopplingen till Andrée och museet utvecklades Gränna till det centrum som brevduvorna tidigare förmedlat.

 

Gränna Sveriges ballongcentrum

Redan 1972 träffades ett antal ballongentusiaster i Gränna den 11:e juli. Träffen återkom under några år och kallades Andrée Memorial. 1976 flyttades mötet till februari för att erbjuda snö och is på så sätt som mer efterliknade Andrées planerade flygning. Gränna Köpmannaförening skänkte ett vandringspris som sedan dess är placerat på Andréemuseet. Tävlingen utvecklades till att bli Skandinaviens största årligen återkommande med som mest över 60 anmälda deltagare. Sommarmötet upphörde inte utan levde vidare som Andréedagen med flygningar i anslutning till den 11:e juli.

Andrée Memorial

Trots en del inställda flygningar, på grund av dålig väderlek, har tävlingen anordnats varje år sedan starten. Grännas position som landets ballongcentrum har förstärkts genom att Svenska Ballongfederationen förlagt sitt årsmöte i anslutning till tävlingen. Deltagarantalet har växlat och nådde sin kulmen 1986 då 56 ballonger startade i ett strålande vinterväder. Möjligen berodde de fina förutsättningarna på att den från tv kände meteorologen John Polman till deltagarna jubel presenterade väderprognosen i en fullsatt teatersalong på Gränna Kulturgård. Segrade i den hårda konkurrensen gjorde Lars Ekstedt från Stockholm. Mediabevakningen var stor med många fina reportage i såväl lokal- som rikspress. Tyvärr blev det också ett tråkigt mediadrev då ett polskt team anklagades för att vara spioner eftersom man haft med sig en kamera i korgen. Efter att ha stoppats i tullen släpptes man dock utan att det fick några rättsliga konsekvenser. En del telefonsamtal från journalister till tävlingsledningen i Gränna ifrågasatte dock på vilket sätt deltagarnas bakgrund kontrollerades. I efterhand får det väl ses som att klubben blev en del av dåtidens politiska spel mellan öst och väst.

 

Hösten samma år var fokus riktat på Gränna då Andrée-experten Henry Lindkvist vann 48 000 kr i tävlingen ”Kvitt eller dubbelt”. Vid det efterföljande firandet utlovade Olof Fong och Carl-Gustaf Tollén en ballongflygning nästa gång han kom till Gränna. Sommaren 1987 infriades löftet men redan dagen efter sin seger förekom Expressen löftet genom att bjuda på en flygning över Stockholm. Viss koppling fanns det dock till Gränna genom att Per ”Pelle Signal” Johansson var ansvarig pilot. Stockholmaren Pelle blev tidigt involverad i ballongsporten och har varit med på tävlingar och möten i Gränna vid mer än 100 tillfällen. Han menar att det inte går att nog betona vikten av Gränna som ett nav i utvecklingen av ballongsporten i Sverige.

Andréedagen

Så länge det varit möjligt har uppstigningar gjorts på ytan mellan idrottshallen och Gränna camping. Kommunen upplät marken till klubben så länge den inte skulle utnyttjas till något annat och den 11 juli 1987 invigdes där ”Ingenjör Andrées Ballonglufthamn”.

Publikmässigt har det allt sedan den första festivalen 1972 varit sommarens flygningar som lockat flest besökare. Dagarna innan den 11 juli var det omöjligt att komma fram på telefon till Andréemuseet och turistbyrån. Frågor om tider, startplats och bästa åskådarplats tog aldrig slut. Starterna krävde avspärrningar för att hålla publiken på säkert avstånd och på bergskanten från kaffestugan och norrut var det tätt med besökare som ville hitta den bästa platsen för fotografering. 

1979 hade Smålands Folkblad följande rubrik på förstasidan i sin tidning den 12/7. ”Trafikstockning på motorvägen då många bilister stannade för att titta på de ballonger som landat i närheten av vägen. Polisen tillkallades och lämnade ut ett flertal böteslappar”.

Ballongklubbens arbete har på många sätt bidragit till att öka medias intresse för Gränna och därmed gynnat besöksnäringen. Svenska och utländska filmteam har gjort reportage som har sänts i tv. Flera rikstäckande svenska tidningar har haft artiklar om tävlingar och möten. På Östgöta Correspondenten fanns under en period en journalist som regelbundet skrev om ballongflygning och aktiviteterna i Gränna utgjorde en viktig del av innehållet. När den kände journalisten Göran Zachrisson skulle göra en film om IKEA ville han fånga den småländska själen. Det skulle bland annat ske genom att från luften filma sjöar och skogar. Klubben engagerades och det resulterade i ett par mycket uppskattade flygningar över Bunn och Ören. 

1997 uppmärksammas 100-årsminnet av Andrées polarfärd genom ett stort internationellt ballongmöte i Gränna. Som en del i firandet direktsände Sveriges Television ett program med artister och inbjudna gäster från parken utanför Strandcaféet. Tävlingen som arrangerades under dagarna vanns av Hermann Nienhaus, som representerade en klubb i Tyskland som vid ett flertal tillfällen besökt Gränna. Samma år uppnår Axel Madsen Andrées dröm då han den 21 april kl.16.24 flyger med ballong över nordpolen. En flygning som bland annat möjliggjordes genom ett samarbete med det ryska flygvapnet, som ansvarade för transport av ett antal ballonger till ett område i närheten av polen där starten kunde ske. 

Andrées Ballongpris

Klubben har instiftat priset för att uppmärksamma insatser inom ballongsporten i Norden. Det skall tillfalla den eller de som genom en eller flera särskilda insatser bidragit till att utveckla ballongsporten. Priset består av en plakett och en penningsumma som årligen delas ut i Gränna på Andréedagen den 11 juli.

Kungliga besök

Med anledning av att hovet fått flera erbjudanden om att kungen skulle få flyga ballong på sin eriksgata 1976 skriver Expressen den 12 april 1975. ”Det tredje är från Gränna ballongklubb, som vill att kungen ska göra en förankrad uppstigning med dess rödvita varmluftsballong. Kungen ska alltså inte få flyga fritt, utan hänga i ett rep några meter upp i luften.”

Vid den första ballonguppstigningen i Frankrike firade man den lyckade landningen med att skåla i champagne. Traditionen har levt vidare och det är också en regel att piloten döper den passagerare som gör sin första uppstigning. Så var även fallet för kungen och landshövdingen som gjorde en förankrad uppstigning då kungen besökte Gränna den 4 juni 1975. 

”Genom dagens ballonguppstigning med varmluftsballongen Örnen II i Gränna konfirmeras hans majestät Carl XVI Gustafs dop till Varmluftsesset av Sverige” ljuder Axel Madsens stämma, då korgen sakta sänker sig mot gräsmattan på campingplatsen, samtidigt som han häller champagne på hjälmen. Av någon anledning blir det lite för mycket och en del rinner ner i nacken på kungens vita skjorta.  

 

1979 kommer kungen tillbaka för att inviga det ombyggda Andréemuseet. Vid entrén står Axel Madsen. Kungen går fram till honom och säger ”Dig känner jag igen” varvid Axel svarar ”Jag får säga detsamma” vilket väcker stor munterhet hos kungen och bland alla som hör ordväxlingen.

Tävlingar, möten och rekord

Klubben är ansluten till Svenska Ballongfedrationen och är därmed också en del av Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet. Det innebär att de SM som klubben tävlat i, och även arrangerat, är sanktionerade mästerskap. Framgångarna där har gjort att klubben även fått representera Sverige med såväl piloter som funktionärer i Europa- och världsmästerskap. 

Alla tävlingsformer som används vid mästerskap går ut på att navigera ballongen till en förutbestämd plats. Detta kan vara nog så svårt då ballongen driver dit vinden för den. Vinden kan dock variera på olika höjd vilket piloten försöker utnyttja för att nå sitt mål. Väl där, eller så nära som möjligt, släpps en markering (marker). Den består av en ca. 1,7 m lång tygremsa med en tyngd i ena änden. Tävlingsresultatet mäts från den punkt där tyngden landat till det faktiska målet. I de svenska SM-reglerna finns ett 20-tal olika deltävlingstyper. Dessa ligger även till grund för svenska cupen och andra tävlingar. 

Utöver mästerskap har klubben deltagit i ett stort antal möten av varierande storlek i olika delar av värden. Klubben var bland annat inbjudna som första västeuropeiska team till Polen och Ungern innan gränserna öppnades efter Berlinmurens fall 1989. 

Klubben har haft representanter med på världens största ballongfestival ”Albuquerque International Balloon Fiesta” i USA, som är det mest fotograferade eventet på jorden. En av dessa är Bengt Gunnarsson som vid ett tillfälle lyfte tillsammans med ca 600 andra piloter från det enorma startfältet i New Mexico. Även i Metz i Frankrike arrangeras det årligen ett stort ballongmöte. Där har världsrekordet för antalet samtidigt startande ballonger noterats. En av dessa 465 ballonger flögs av Olof Ekstrand.

Rekordflygningar

26 aug 1974 Axel Madsen och Torstein Landström sätter ett höjdrekord på 7 070 m i trakten av Östersund. Efter landningen möter man några skogshuggare som var på väg att skjuta ner det man trodde var en väderballong. I Östersund sattes även en form av rekord då det första fallskärmshoppet ifrån en ballong ägde rum. 

31 mar 1987. Axel Madsen sätter svenskt tidsrekord med en flygning från Jönköping till Kvicksund som tar 8 timmar 47 minuter. (Klass AX8)

31 okt 1993. Janne Nilsson sätter svenskt tidsrekort med 6 timmar 7 minuter. Trots den korta sträckan Gränna-Adelöv. (Klass AX6)

15 mars 2003. Dags igen för Janne Nilsson igen som lyckas hålla sig i luften 10timmar 4min vid en flygning som hela tiden håller sig inom Jönköpings kommuns gränser. (Klass AX8) 

Klubbens piloter

Sedan klubben bildades har det utbildats 17 piloter. I början var det en relativt enkel utbildning men genom åren har kraven på såväl utbildning som handhavande av ballonger skärpts. Senast under 2021 då en anpassning skett till regler som gäller inom EU.

Klubbens mest erfarne pilot är Bengt Gunnarsson med inte mindre än 2 850 flygtimmar. Han har deltagit i 22 SM och representerat Sverige i 7 EM och 10 VM. Första deltagandet i ett VM var i Uppsala vintern 1979, vilket skulle visa sig vara början på över 20 års tävlande i olika världsdelar. De största internationella framgångarna är ett brons i EM och en 5:e plats i VM i Luxemburg 1993. 

Med början 1983 arrangerade ballongklubben weekendpaket tillsammans med turistbyrån och Smålandsresor. Under tre dagar fick man kunskap om ballongflygningens historia och en inblick i meterologi och praktisk hantering av ballongen. Det utlovades ingen flygning men naturligtvis ingick en sådan om vädret tillät. Efterfrågan på paketen var mycket stor. Bengt såg möjligheten att utveckla ballongflygning till en kommersiell verksamhet och grundade bolaget Grenna Ballong & Luftskepp (senare Grenna Ballong & Äventyr).

Bengt var engagerad i filmen ”Ingenjör Andrées Luftfärd” som regisserades av Jan Troell. Scenen där ballongen startar spelades in vid Hovs Hallar, söder om Halmstad, med Bengt som en av tre piloter i korgen. Den genomfördes på ett sätt som stämmer mycket väl med bilderna som togs vid den riktiga starten på Danskön 1897. Över isen utanför Piteå var det skådespelarna stod i korgen med Bengt liggande i botten, där han reglerade ballongens brännare genom kommandon från en pilot på isen. Filmen hade världspremiär i Gränna 1982.

2022

I Sverige har ballongflygning i klubbregi minskat under senare år och antalet piloter som utbildas blir allt färre. I Gränna finns dock engagemanget kvar och Ballongklubben Andrée firar 2022 sitt 50-årsjubileum med siktet inställt på framtiden. 

Text:

Carl-Gustaf Tollén. Ballonggreve av Boeryd